Location Map

Dashboards

Takwimu

  • Idadi ya Wilaya = 7
  • Idadi ya Tarafa = 27
  • Idadi ya Halmashauri za Wilaya = 8
  • Idadi ya Kata = 191
  • Idadi ya Vijiji = 668
  • Idadi ya Vitongoji = 3,724
  • Idadi ya Mitaa = 66
Takwimu Zaidi